Aktuality

Naši sponzoři:


 

Vítejte na stránkách TJ Krakonoš Trutnov


 

Do sekce Fotogalerie byly vloženy fotografie z drezurních závodů ze dne 9.6.2024 a z jezdeckých závodů ze dne 29.6.2024.


 

Termíny závodů v roce 2024

Disciplíny:  (S) skoky, (D) drezura

Termín Pořadatel Místo závodu Obtížnost Typ Poznámka
18.5.2024 TJ Krakonoš Trutnov Svoboda nad Úpou 80-120 cm S parkur, hobby, ofic.
9.6.2024 TJ Krakonoš Trutnov Svoboda nad Úpou   D drezurní hobby, ofic.
29.6.2024 TJ Krakonoš Trutnov Svoboda nad Úpou Z - S** S parkur ofic.
17.8.2024 TJ Krakonoš Trutnov Svoboda nad Úpou ZM - ST** S Memoriál plk.Ventury
14.9.2024 TJ Krakonoš Trutnov Svoboda nad Úpou Z - L; Z S, D hobby, ofic.

Přihlášky na portálu JIS

https://www.jezdectvi.org/zavody


Termíny soustředění v roce 2024

Datum Typ Trenér
17.2.2024 (so) drezura     p. Kotyza
18.2.2024 (ne) skoky p. Pejos
24.2.2024 (so) drezura p. Kotyza
25.2.2024 (ne) skoky p. Pejos
16.3.2024 (so) drezura p. Kotyza
17.3.2024 (ne) skoky     p. Pejos
23.3.2024 (so) drezura p. Kotyza
24.3.2024 (ne) skoky p. Pejos
6.4.2024 (so)  drezura p. Kotyza
7.4.2024 (ne)  skoky p. Pejos

Přihlášky na portálu JIS

https://www.jezdectvi.org


Termíny ostatních akcí v roce 2024

Termín     Pořadatel Místo Typ akce
  TJ Krakonoš Trutnov Svoboda n/Ú Příprava na ZZVJ
  TJ Krakonoš Trutnov Svoboda n/Ú  ZZVJ
  TJ Krakonoš Trutnov Svoboda n/Ú VZ teplokrevných klisen
  TJ Krakonoš Trutnov Svoboda n/Ú Příprava na ZZVJ
  TJ Krakonoš Trutnov Svoboda n/Ú ZZVJ
 

 

Kurz instruktorů 2023

I letošní rok budeme otevírat kurz instruktorů, a to od 11.11.2023. Zájemci se mohou přihlásit přes portál JIS (vzdělávací akce). Pro více informací se můžete obrátit na pana Pejose (603826660) nebo paní Juházsovou (603370574).


 

Výkonnostní zkoušky klisen 20.9.2023

Začátek výkonnostních zkoušek klisen bude v 9:00 pro klisny, které nejsou zapsány do PK (MVDr. Zuzana Plundrová). Následně všechny klisny začnou v 10:00 skokem ve volnosti. Pro všechny zúčastněné klisny bude k dispozici box zdarma.

Přihlášky zasílejte na alexandranovotna86@seznam.cz. V metodice naleznete, co vše má být součástí přihlášky. Více informací na tel. 773338612 (pí. Novotná).

Formulář žádosti o podporu a metodiku ke ZZVK (drezurní úloha a postupová řada ve skoku ve volnosti) najdete níže v přiložených souborech.

 --> metodika ZZVK

 -->žádost o podporu


 

Level 1 Endurance Cours pro trenéry

Ve dnech 5.–9. dubna 2023 se v našem areálu konal mezinárodní kurz pro trenéry vytrvalosti. Účastníky kurzu školil FEI lektor pan Allan Leon a ředitel FEI Solidarita pan Jean-Phillipe Camboulives. Oficiální zpráva je v dalších odstavcích:

Celkový počet účastníků byl 9 z České republiky a Polska. Kurz byl rozdělen do 5 dnů. Každý den byl zaplněn dopolední teoretickou částí a po zbytek dne praktickým výcvikem. Areál TJ Krakonoš Trutnov ve Svobodě nad Úpou nabídl výborné prostory s hotelem, restaurací, zasedací místností, stájemi, vnitřní i velkou venkovní jízdárnou s veškerým potřebným vybavením a pěknou kopcovitou tratí v krásné přírodě nejvyšších hor České republiky. Celý kurz byl velmi dobře připraven a všichni kandidáti na trenéra měli možnost získat spoustu informací. Celý výukový proces byl na velmi vysoké odborné úrovni. Oba lektoři byli účastníkům po celou dobu k dispozici a  pomáhali projít všechna témata.

Všichni účastníci kurz úspěšně absolvovali. Zpětná vazba od všech účastníků, stejně jako od jezdců, byla velmi pozitivní. Jsme přesvědčeni, že vytrvalostní disciplína v České republice bude těžit z 6 nových trenérů FEI Level 1, které podpoří její budoucí rozvoj a expanzi.

Česká jezdecká federace a její komise pro vytrvalost by v budoucnu ráda uspořádala kurz FEI Coach úrovně 2, který by zvýšil kvalitu tréninku a celkovou pohodu vytrvalostních koní. Děkujeme FEI a jejímu oddělení solidarity za podporu, gratulaci všem novým trenérům FEI Level 1!


 

Platba příspěvků na rok 2023:

členský poplatek dospělý: 500 Kč
členský poplatek do 15 let: 200 Kč
licence jezdce dospělý: 800 Kč
licence jezdce do 18 let včetně: 500 Kč
licence koně: 500 Kč

Poplatek uhraďte nejdéle do 27.2.2023 na č.u.: 1300436329/0800
Do poznámky uveďte Vaše příjmení + jaký poplatek hradíte.

Nejdůležitější je uhradit členský příspěvek, licence můžete uhradit v průběhu roku. 


 

Další důležité informace najdete na stránkách  www.khk-js.cz